Nataša Sukič

Nataša Sukič (1962) - ZL

Pisateljica in aktivistka Nataša Sukič, letošnja nominiranka za literarno nagrado kresnik, je po končani I. Gimnaziji v Mariboru diplomirala iz elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, zdaj pa je podiplomska študentka humanističnih študij na ISH v Ljubljani.

V osemdesetih prejšnjega stoletja je bila aktivna v različnih civilnih združenjih, povezanih predvsem z gibanjem LGBT in feminističnim gibanjem. Že desetletja deluje tudi na področju drugih socialno ranljivih skupin, sodeluje s socialnimi partnerji, predvsem s sindikati, ukvarja se z diskriminacijo in upravljanjem raznolikosti na trgu dela ter s problemi socialne izključenosti. Njeno področje delovanja je tudi alternativna kultura in umetnost. Bila je promotorka gledališča in vodja projektov kulturne vzgoje in humanistike v Cankarjevem domu, direktorica Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij in generalna sekretarka Združenja slovenskih nevladnih ustanov. Njena velika ljubezen je glasba, je ena prvih slovenskih didžejk.

Na tokratnih lokalnih volitvah je kandidirala za županjo z zavestjo, da je mesto občutljiv socialni sistem, ki ga napolnjujejo raznoliki ljudje, in s prepričanjem, da je treba interese ljudi postaviti pred interese kapitala. Mesto vidi kot skupek različnih razmerij, interesov, skupin, javnih politik in kulturnih izrazov. Meni, da mestna oblast ne sme dopustiti, da bi bil kdorkoli lačen, da bi bili ljudje brez doma ali brez zdravstvenega varstva, zato apelira za družbeno solidarnost in odgovornost ter krepitev Ljubljane kot socialno občutljivega mesta. Želi si enakomeren razvoj Ljubljane na celotnem območju občine z uvedbo participativnega proračuna in večjo avtonomijo četrtnih skupnosti ter pregledno vodenje in upravljanje mesta, ki naj ob večjih investicijah v odločanje pritegne najširšo lokalno javnost.