12. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 3. 2016 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik