29. seja Statutarno pravne komisije

Klub15, Mestne hiše, Mestni trg 1, 25. 1. 2018 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik