4. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 13. 6. 2019 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik