21. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 7. 1. 2014 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 20. seje Odbora za varstvo okolja

    Gradivo

  2. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta pri 5.a točki 31. seje MS MOL, sklicana za 20. januar 2014:

  3. Obravnava gradiva kot pristojno delovno telo mestnega sveta za 31. sejo MS MOL:

  4. Pobude in vprašanja