27. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 9. 2017 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 26. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za gradivo 27. seje MS MOL, sklicana za dan 25. 9. 2017:
    - 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik