Organiziranost mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Ljubljana. Ima 45 članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah. Vas zanima več o mestnih svetnikih? Poglejte predstavitev mestnih svetnikov MOL v infografiki. 

Zanima me predstavitev v infografiki