SLS - Slovenska ljudska stranka (1 svetnik)

Janez Žagar
svetnik

Janez Žagar