Pristojnosti mestnega sveta

Pristojnosti Mestnega sveta

Mestni svet je pristojen za sprejemanje statuta občine, odlokov, proračuna in zaključnega računa, nadzorovanje dela župana in mestne uprave ter za odločanje o kadrovskih zadevah.

V letih od 2007 smo delo mestnega sveta približali meščankam in meščanom ter omogočili večjo vključenost v procese odločanja.

Od leta 2008, ko smo prešli na elektronsko delovanje, je vso gradivo javno objavljeno na občinski uradni spletni strani, s čimer smo poenostavili dostop za svetnike, meščankam in meščanom, medijem in zainteresirani javnosti pa omogočili sproten vpogled v proces sprejemanja aktov na sejah mestnega sveta.

Od leta 2014 na spletni strani tudi neposredno prenašamo dogajanje na sejah mestnega sveta, ki si jih za zdaj v povprečju ogleda približno 40 posameznikov, posnetke sej, ki so prav tako javno objavljeni, pa v povprečju 300 gledalcev. Meščanke in meščani lahko seje spremljajo tudi čisto od blizu – na balkonu Velike sejne dvorane.

Poleg navedenega imajo zainteresirana javnost oz. posamezniki od januarja 2016 možnost tudi sami vložiti pripombe na splošne akte, ki jih sprejema mestni svet, s čimer smo se postavili ob bok Državnemu zboru RS in oblikovali standarde tudi za druge slovenske občine.