1. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 12. 2006 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Sklepa o poklicnem opravljanju funkcije podžupana Mestne občine Ljubljana
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
  4. Kadrovske zadeve
  5. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
  6. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila
  7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarni pomoči s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  8. Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo - Vrhovci

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik