2. izredna seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 4. 2011 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Odloka o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010, s predlogom za hitri postopek

  2. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

    Sprejeti sklepi

Zapisnik