3. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 27. 3. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Predlog Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014-2020)

Zapisnik