Nadaljevanje 27. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 3. 4. 2006 / 15:30

Dnevni red

27. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 4.b točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku«.