Nadaljevanje 49. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 10. 7. 2006 / 15:30

Dnevni red

49. izredno sejo bomo nadaljevali s prekinjeno 1. točko dnevnega reda z naslovom: »Predlog Sklepa o dodelitvi stavbne pravice in sklenitvi upravljavske pogodbe na zemljišču parc. št. 2216/1, vložna št. 1529, k. o. Stožice«.