torek, 19. 11. 2019

Applause tudi na srečanju razvijalcev v Berlinu

Na ESRI Developer Summit v Berlinu smo predstavili aplikacijo GDi Ljubljana, ki smo jo razvili v okviru projekta Applause.

Aplikacija je namenjena terenskemu beleženju tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, vključuje pa tudi sistem delovnih nalogov za planiranje ukrepov, ki se nanašajo na odstranjevanje rastlin, za monitoring in kontrolo terenskega dela.
Razvoj je zahteval nekatere zanimive rešitve z vidika razvoja programske kode, ki smo jih predstavili tudi skupnosti ESRI razvojnikov v Berlinu.

foto