ponedeljek, 22. 10. 2018

Nova sodobna raziskovalna oprema - sistem za pospešeno ekstrakcijo trdnih in poltrdnih vzorcev

Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete (BF-OL) se veselimo novega kosa raziskovalne opreme, ki je bil v večji meri financiran iz sredstev projekta APPLAUSE,
Avtorja dr. Viljem Vek in dr. Ida Poljanšek, Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Gre namreč za najsodobnejši sistem za pospešeno ekstrakcijo ASE 350 (ang. akronim za Accelerated Solvent Extractor) proizvajalca Thermo Scientific Dionex. Ekstrakcija vzorca poteka pri povišani temperaturi in tlaku (100 °C in 100 bar), pri čemer avtomatski vzorčevalnik omogoča ekstrakcijo 24 vzorcev v nizu. Lahko se uporablja ekstrakcijske celice z različnim volumnom (od 10 ml do 100 ml), kar omogoča ekstrakcijo različne količine vzorca. S tem kosom opreme bo ekstrakcija hitrejša, učinkovitejša in energetsko manj potratna. V primerjavi s konvencionalnimi načini ekstrakcije (npr. maceracija ali Soxhlet ekstrakcija), je glavna prednost tega sistema predvsem kratek čas ekstrakcije in manjša poraba topil. Posledično je manjši tudi negativni vpliv uporabe organskih topil na človekovo zdravje in okolje. V bližnji prihodnosti bomo z ASE sistemom poekstrahirali in kemijsko preiskali vse pripravljene vzorce lesa in skorje invazivnih tujerodnih rastlin (ITR).

 

Foto: dr. Viljem Vek