petek, 27. 3. 2015

Ljubljana – srcu prijazno mesto

V Četrtni skupnosti Sostro smo dne 17. in 24. 3.2015 izvedli delavnice »Temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne uporabe defibrilatorja«.

Delavnica je za prebivalce Sostrega, kjer sta nameščena dva defibrilatorja (objekt Cesta II. grupe odredov 43 – bivši Zadružni dom Zadvor in objekt Podlipoglav 19 – spominska hiša) organizirala Služba za lokalno samoupravo. Brezplačne delavnice so vodili študentje, ki prostovoljno sodelujejo v projektih »Za življenje« in »Misli na srce« Društva študentov medicine Slovenije.

Predavanje je obiskalo več kot 60 občanov. Običajno so udeleženci starejši, tokrat pa je bilo med njimi tudi nekaj osnovnošolk.

V prvem delu delavnice so bili predstavljeni dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih bolezni, predstavljene bolezni in njihov potek ter rešitve, ki tveganje zmanjšajo – način življenja, s katerim bi preprečili mnogo nepotrebnih težav s srcem in ožiljem.
V nadaljevanju pa so se udeleženci seznanili s temeljnim postopkom oživljanja, ki je v skladu s smernicami Evropskega sveta za reanimacijo. Le hitro, pravilno ukrepanje (masaža srca, umetno dihanje) pomagata pri reševanju človeških življenj in pripomoreta k večjemu številu preživelih ob srčnem zastoju.

Prisotni so preizkusili osvojeno znanje o postopkih oživljanja s pomočjo defibrilatorja, občanom smo opravili merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.

Tovrstno usposabljanje so udeleženci izjemno pohvalili.

 

Služba za lokalno samoupravo MU MOL