petek, 17. 10. 2014

Spominsko znamenje štirim talcem v Sostrem

Mestna občina Ljubljana je na pobudo KO ZB Sostro in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz privatnega zemljišča prestavila spominsko znamenje Štirim talcem na novo lokacijo v lasti MOL.

Vabim vas, da se nam ob tej priložnosti pridružite v sredo, 22. oktobru 2014, ob 15. Uri ob Cesti II. grupe odredov v Sostrem.

Župan MOL
Zoran Janković