15. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 4. 10. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje
2. Pobude in predlogi
3. Predstavitev Finančnega načrta in Plana malih del za leti 2013-2014
4. Razno
 

Zapisnik