Čistilna akcija ČS Golovec

Čistilna akcija bo potekala v organizaciji ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami na območju ČS Golovec.

Program ter točne zbirne lokacije bodo sporočeni naknadno na spletni strani ČS Golovec, na oglasnih tablah ter na sedežu ČS Golovec.