Dajmo priložnost slovenščini

Na srečanju bo med drugim predstavljen sedanji položaj slovenskega jezika v Sloveniji in po svetu, kakor je določen z ustavo in zakoni in kakor se dogaja v praksi.

V kratkem anonimnem pisnem preizkusu pa bo mogoče tudi preizkusiti svoje praktično znanje.

Prireditev vodi prof. dr. Boža Krakar Vogel s sodelavci.