Delavnica – urjenje spomina in retorika

Da bi naši možgani ostali aktivni in ohranjali naš spomin v dobri kondiciji, jih moramo ves čas uriti. Ravno zato moramo v vsakdanjem življenju uvesti tehnike, ki bodo naše možgane »zbudile«. Kaj to pomeni? Prvo pravilo je: V dnevno rutino uvesti SPREMEMBE! Kako to dosežemo? Izvajamo namenske vaje, rutinsko aktivnost izvedemo na malo drugačen način.
Organizator delavnice DRUŠTVO SENIOR/ Kovačič Donka, univ.dipl.socialna delavka, tel: 064/199-095, e-mail: Društvo senior.drustvo365@gmail.com


Retorika:
Na delavnici boste na kratkočasen in igriv način urili spomin in besedišče s pomočjo pestrega nabora vaj: kratki govorni nastopi, igra vlog, deževanje idej, igra telefona ali pripovedujem ti zgodbo, iskanje in pomnjenje pregovorov in rekov, hitro branje, učenje kratkih besedil in drugo. Hkrati se bomo dotaknili nenasilne komunikacije in kulture govora in dialoga.
Vodja Retorike: Martina Šelhaus, prof.slovenskega jezika in književnosti in univ.dipl.literarna komparativistka


Vabljeni k udeležbi, vsako sredo od 9. do 11. ure. Delavnica je brezplačna.