Delavnica za urjenje spomina

Vaje za krepitev in urjenje in ohranjanje spomina, pozornosti in socialne inteligence. Delavnica je namenjena starejšim. (HD Nikoli sam in ČS Center)