»Spedenaj šolo«

Projekt vključuje pomoč in podporo pri:

- načrtovanju in učenju za popravne (in druge) izpite;
- načrtovanju in učenju za maturo in strokovne izpite;
- moralni podpori in motivacijskim aktivnostim;
- učenju učenje in upravljanju s časom.

Vsak četrtek ob 13. uri.