Srečevalnica KORK

Različne delavnice – program je objavljen na spletni strani OZRK in na oglasnih tablah ČS Golovec.