Telovadba DU Boris Kidrič

Razgibavanje za starejše, vsak torek od 9. do 10. ure.