Javna najemna stanovanja

Skrb za boljše bivalne pogoje

Potrebe po varnem in trajnem najemu na stanovanjskem področju so v Ljubljani zelo velike, zato v skladu z zakoni na področju stanovanjske politike oblikujemo različne ukrepe, s katerimi povečujemo javni najemni stanovanjski fond.

V obdobju 2007–2017 smo z gradnjo ali nakupi povečali stanovanjski fond za skoraj 1.500 stanovanjskih enot oz. za 56 %, obenem smo veliko obstoječih objektov tudi prenovili, s čimer smo mnogim socialno šibkejšim omogočili dom oz. izboljšali njihovo kakovost bivanja.

Letno razpisujemo posojila za obnove stanovanjskih enot v lasti meščank in meščanov, omogočamo ugodne rentne odkupe stanovanjskih enot, nakupe stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva, zagotavljamo tudi nadomestne stanovanjske enote za potrebe realizacije razvojnih projektov MOL.

6 Celovski dvori foto arhiv JSS MOL
V Celovških dvorih smo kupili 351 stanovanj. Foto: JSS MOL

Javni stanovanjski sklad

Celotno upravljanje s stanovanjskimi enotami v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL) in Javnega stanovanjskega sklada  in JSS MOL (JSS MOL) – neprofitnimi in namenskimi najemnimi stanovanji ter bivalnimi enotami za socialno šibke, starejše in za mlade izvaja JSS MOL.

Dobro in učinkovito delo ekipe JSS MOL, ki zagotavlja kakovostno bivanje in zadovoljstvo najemnikov, od leta 2007 potrjujejo mnoge nagrade.

  • The World Habitat Awards 2010 – JSS MOL je bil uvrščen med osem finalistov za pridobitev svetovne nagrade za nastanitve 2010.
  • Zlato priznanje 2013 – novogradnja – javni objekt Polje II; nagrada za energetsko učinkovitost Eko sklada na Celjskem sejmu, 2013.
  • Certifikat LGBT prijazno, 2015.
  • Prvo mesto na prvem natečaju premik naprej 2016, Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo, ki je prepoznala učinkovitost JSS poslovanja na področju samostojnega vodenja sodnih zadev, povezanih z najemnimi razmerji, zmanjšanja stroškov sodnih zadev ter izvajanja aktivnosti za ohranitev najemnih razmerij.