Projekti v teku

Delamo naprej

Z gradnjo novih mestnih stanovanj bomo še naprej aktivno reševali stanovanjsko vprašanje mnogih prebivalk in prebivalcev.

  • Povšetova: zgradili bomo 350 stanovanjskih enot.
  • Litijska-Pesarska: zgradili bomo 90 stanovanj.

16 Polje IV foto arhiv JSS MOL

  • V sodelovanju z republiškim skladom izvajamo pilotni projekt zadružne gradnje na Rakovi jelši I. Ta bo članom zadruge omogočila ugodnejši najem stanovanj ter tako pomagala rešiti njihovo stanovanjsko vprašanje.
  • Rakova jelša II: Zgradili bomo 156 stanovanjskih enot.

19 Rakova jelsa II render

  • Začenjamo prenovo 32 enostanovanjskih stavb v naselju na Cesti španskih borcev.
  • Zarnikova 4: z rekonstrukcijo podstrešja bomo zagotovili 7 novih stanovanjskih enot in prenovili 11 obstoječih.
  • Jesihov štradon: Zgradili bomo 44 stanovanjskih enot.
  • V novi stanovanjski soseski Brdo II, ki jo gradimo v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom, bomo zgradili 174 od skupaj 672 stanovanjskih enot.

18 Novo Brdo render

  • Zelena jama: zgradili bomo 100 stanovanjskih enot.
  • S sprejemom občinskega prostorskega načrta na območju MOL omogočamo gradnjo dodatnih približno 40.000 stanovanj - z večjo ponudbo stanovanj na trgu bodo nepremičnine, z izjemo ekskluzivnih lokacij, kupcem cenovno lažje dostopne. Veseli nas naraščajoče število načrtovanih zasebnih stanovanjskih gradenj, med njimi projekti: na Šmartinski cesti, Kitajski zid ob Celovških dvorih, pri Ruskem carju, na Regentovi ulici, v Rožni dolini, Podutiku ...