Projekt Zunaj 2021

V Ljubljani že tretje leto zapored pripravljamo projekt Zunaj, katerega osnovni namen je spodbuditi prebivalce, da sami uredijo kotičke v njihovi okolici, ki jih najbolje poznajo. Pobude za letošnje akcije zbiramo od 8. marca do 15. aprila 2021.

S projektom Zunaj prebivalce spodbujamo k aktivnemu urejanju javnega prostora in podpiramo majhne lokalne akcije, s katerimi lahko meščanke in meščani sami izboljšajo njihovo okolico in predstavljajo korist za skupnost. Skupno vsem akcijam je, da jih predlagajo ter izpeljejo posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti, na Mestni občini Ljubljana pa poskrbimo za kritje materialnih stroškov do višine 800 evrov.
V okviru projekta bomo letos izbrali 12 pobud, ki jim bomo omogočili kritje materialnih stroškov v ter jim zagotovili mentorsko vodenje.

Projekt Zunaj smo zasnovali leta 2019 kot plod sodelovanja med KD Prostorož, IPOP in Mestno občino Ljubljana, letos pa koordinacijo projekta prevzema društvo Pazipark.

Projekt je med meščankami in meščani zelo dobro sprejet in je vsako leto bolj odmeven. V preteklih dveh letih smo uresničili že 25 pobud, s katerimi smo obogatili okolico z novimi družabnimi prostori, lesenimi klopmi, zeliščnimi in cvetličnimi gredami, športnimi trasami, izmenjevalnico knjig, ureditvijo prostorov med bloki in še marsičim.

Pravila in pogoji za prijavo na projekt Zunaj

Majhna lokalna akcija

 • se nanaša na javni prostor znotraj Mestne občine Ljubljana (za javni prostor se smatra tudi prostor, ki ni nujno v lasti MOL, je pa v javni uporabi (na primer prostor med in pred bloki, prostor ob reki, zasaditev lokalne zelenice, ureditev prostora za parkiranje koles.. ),
 • je enostavno izvedljiva,
 • pobudniki so pripravljeni v izvedbo akcije vložiti lastno delo,
 • akcija izboljšuje javni prostor za lokalne prebivalce oz. lokalno skupnost,
 • je izvedljiva z enkratno finančno podporo,
 • je vključujoča in brezplačno dostopna vsem zainteresiranim,
 • ni pridobitne narave in ne ustvarja dobička,
 • predstavlja korist za večjo skupnost in ne le posameznika,
 • uživa podporo lokalnih prebivalcev,
 • ima pripravljen načrt vzdrževanja.

Čas izvedbe

Zadnji rok za zaključek akcije je 30. september 2021.

Financiranje

Projekt Zunaj krije do največ 800,00 € materialnih stroškov, ki so namenjeni izvedbi akcije. Projekt Zunaj ne krije stroškov dela in izvedbe. Za vse materialne stroške je potrebno imeti denarna dokazila, ki so nastala v času akcije. Vsi računi morajo biti izdani na davčno številko društva Pazipark.

Prijava

Zbiranje pobud poteka od ponedeljka, 8. marca 2021 do vključno četrtka, 15. aprila 2021.

Spletno prijavnico najdete pod ikono Spletna prijavnica projekta Zunaj.

Pobudniki akcij boste o rezultatu razpisa obveščeni najkasneje do 15. maja 2021. Izbranih bo 12 pobud.

Kriteriji za izbor akcije

Prednost pri izboru bodo imele majhne lokalne akcije, ki bodo zbrale največje število točk glede na spodaj naštete kriterije:

 • spodbuja druženje in srečevanje na prostem,
 • ureja prostor na javnem prostoru, ki kaže potencial za izboljšanje na način, da bi skupnosti uporabnikom bolj odgovarjal
 • pobudnik prepričljivo utemelji, zakaj želi izvesti akcijo,
 • pozitivno vpliva na podobo, čistočo in varnost mesta ali soseske,
 • ima motivacijski potencial za druge lokalne pobude,
 • doprinaša k skrbi za odprte javne površine,
 • pobuda uživa podporo lokalnih prebivalcev
 • ima izdelan načrt vzdrževanja.

Za navdih si oglejte tudi, katere pobude so bile podprte v preteklih letih na straneh www.ljubljana.si

Opomba: zaradi varnostnih in drugih razlogov žal ne ne bomo podprli lokalnih akcij, ki vsebujejo: a) popravilo ali barvanje otroških igral, b) dogodek z uporabo odprtega ognja, c) nakupa alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ali pirotehničnih sredstev.

Kontakt

Potrebujete pomoč pri prijavi?
Imate kakšno vprašanje o projektu Zunaj?
Pokličite nas na 040 219 809 ali nam pišite na pazipark@gmail.com.
Z veseljem vami odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo pri prijavi!

Organizacija

Zunaj je projekt Mestne občine Ljubljana, ki ga v letu 2021 koordinira društvo Pazipark.