Informacije o natečaju

Vsebina, namen natečaja in projekt URBforDAN

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v okviru projekta URBforDAN - Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih (program Interreg Podonavje) vabi vse zainteresirane k sodelovanju v nagradnem natečaju.

Organizator objavlja nagradni natečaj »Ohranjamo zelena pljuča mesta« z namenom spodbujanja obiskovalcev in uporabnikov gozda k prispevanju inovativnih in privlačnih idej, ki bodo promovirale urbani gozd Golovec in njegov trajnostni razvoj ob spoštovanju raznolikosti njegovih uporabnikov.

Različno dojemanje prostora s strani posameznih skupin uporabnikov daje priložnost za nove ideje in koncepte razvoja urbanega gozda Golovca. Zato z natečajem želi organizator pridobiti ideje za vsebinske in oblikovne zasnove novih trajnostnih rešitev za Golovec, ki promovirajo njegovo ohranjanje in sočasno ustvarjanje sožitja in razumevanja med posameznimi skupinami uporabnikov.

V okviru projekta URBforDAN bomo v letošnjem letu Golovec opremili z urbano opremo (smerokazi, informacijske table, vzpostavitev parkirišč na vstopnih točkah, omejitev prometa motornih vozil…). Omogočiti želimo bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

Urbani gozd Golovec je večnamenski prostor, ki zagotavlja:

  • lesne proizvode za lastnike (gozdno-lesni sortimenti, tehnični les, les za kurjavo);
  • prostor za gibanje v naravi za rekreativne tekače, kolesarje in sprehajalce (PST, Italijanka, večnamenske gozdne vlake);
  • prostor za profesionalno izvajanje športnih dejavnosti (MTB poligon Golovec);
  • prostor za vzgojo in izobraževanje za predšolske in šolske otroke;
  • čistejši zrak za prebivalce mesta;
  • zmanjševanje vpliva klimatskih sprememb na mesto.

Več o projektu URBforDAN si lahko preberete na povezavi:

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-urbfordan/