Pravila in pogoji za prijavo na projekt Zunaj

Majhna lokalna akcija

 • se nanaša na zunanji prostor znotraj MOL,
 • se nanaša na prostor, ki je v javni uporabi,
 • je enostavno izvedljiva od potrditve sofinanciranja do oktobra,
 • pobudniki so pripravljeni v izvedbo akcije vložiti lastno delo,
 • je vključujoča in odprta za javnost brezplačno,
 • je izvedljiva z enkratno finančno podporo,
 • ni pridobitne narave in ne ustvarja dobička,
 • predstavlja korist za večjo skupnost, ne pa posameznika,
 • ima pripravljen načrt vzdrževanja.

Čas izvedbe

Lokalna akcija se mora zaključiti do 30. 9. 2020.

Financiranje

Projekt Zunaj lahko krije do največ 800,00 € materialnih stroškov, ki so namenjeni izvedbi akcije. Projekt Zunaj ne krije stroškov dela in izvedbe. Za vse materialne stroške je potrebno imeti denarna dokazila, ki so nastala v času akcije, ki je zapisan v prijavnici. Vsi računi morajo biti izdani na davčno številko KD prostoRož. To pomeni, da v trgovini pri nakupu materialov zahtevate originalni račun na to davčno številko.

Prijava

Rok za prijavo lokalne akcije je 20. 4. 2020. Spletno prijavnico najdeš pod ikono Spletna prijavnica projekta Zunaj. Prijavo lahko oddaš tudi tako, da jo natisneš in pošlješ na Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “ZA PROJEKT ZUNAJ”. Za veljavne prejete prijave se upošteva poštni žig z dne 20. 4. 2020. 

Kriteriji

Prednost pri izboru bodo imele majhne lokalne akcije, ki bodo zbrale največje število točk glede na spodaj naštete kriterije.

 • spodbuja druženje in srečevanje na prostem,
 • ureja prostor ali izvaja dogodek na javnem prostoru, ki že dlje časa ni v uporabi,
 • pobudnik lahko prepričljivo utemelji, zakaj želi izvesti akcijo,
 • pozitivno vpliva na podobo, čistočo in varnost mesta ali soseske,
 • ima motivacijski potencial za druge lokalne pobude,
 • doprinaša k skrbi za odprte mestne površine,
 • pobuda ima podporo drugih ljudi.

Zaradi varnostnih in drugih razlogov žal ne moremo kriti lokalnih akcij, ki vsebujejo: a) popravilo ali barvanje otroških igral, b) piknik z uporabo odprtega ognja, c) nakupa alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ali pirotehničnih sredstev.

Veseli pa bomo lokalnih akcij, ki bodo začasno uredile parkirno mesto, postavile skupnostni vrt, vzpostavile začasni družabni kotiček, organizirale dogodke (pikniki, delavnice), praznovanja ob zaključku šolskega leta ipd.

Pomoč pri prijavi

Potrebuješ pomoč pri prijavi? Imaš kakšno vprašanje o projektu Zunaj? Pokliči nas na (0)590 19 088 ali nam piši na zunaj@ljubljana.si. Z veseljem ti odgovorimo na vsa vprašanja in pomagamo pri prijavi!