Preventivno delo in akcije

V službi mesta

Temelj preventivnega dela Mestnega redarstva izhaja iz Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki na operativni ravni pomeni konkretizacijo preventivnih nalog, ki izvirajo iz Občinskega programa varnosti (OPV), ki je po Zakonu o občinskem redarstvu trajnostni dokument in opredeljuje izhodišča za zagotavljanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana. S ciljem uresničevanja strategije mesta, OPV in skozi prizmo SUDMR izhaja zavezanost Mestnega redarstva k modelu delovanja na operativni ravni s prepletanjem represivnega in preventivnega dela ter z veliko mero sodelovanja in povezovanja z vsemi, ki lahko pripomorejo k še večji varnosti v mestu. Cilj preventivnega dela torej temelji na modelu delovanja in reševanja problemov z odprtostjo, vključevanjem in sodelovanjem vseh deležnikov, hkrati pa občanom ponudi tudi neposredno pomoč pri reševanju njihovih težav.

Področje preventivnega dela zajema širok spekter možnosti za sodelovanje, vključevanje in povezovanje z vsemi deležniki (četrtne skupnosti MOL, Policija, Fakulteta za varnostne vede, Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), Svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL), Reševalna postaja Ljubljana, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (ZRSZV), vrtci, šole…), ki skladno s svojim poslanstvom lahko vplivajo na varnost v mestu. S preventivno prisotnostjo mestnih redarjev na terenu in številnimi preventivnimi akcijami, predstavitvami in informativnimi zloženkami, tako Mestno redarstvo pomembno vpliva na varnost ter še posebej na potencialne kršitelje na način, ki dolgoročno spreminja miselnost o pomenu varnosti.

Ključno je, da meščani in obiskovalci mesta, tako v Mestnem redarstvu, kot tudi v mestnem redarju, vidijo tistega, ki jim lahko pomaga pri celostni obravnavi in reševanju problematike. Med drugim so mestni redarji opravili tudi usposabljanje v simulacijskem centru ZDL za nudenje temeljnih postopkov oživljanja in pridobili status polprofesionalnega reševalca, torej lahko suvereno nudijo pomoč meščanom tudi s tovrstnimi humanimi dejanji, kot je nudenje pomoči poškodovanim osebam, kar nedvomno predstavlja dodano kakovost celostnemu delu in poslanstvu Mestnega redarstva.

 

Preventivne akcije, pri katerih sodeluje Mestno redarstvo

Operativno delo in aktivnosti usklajujemo in sodelujemo s Policijsko upravo Ljubljana (PU Ljubljana) in policijskimi postajami na območju MOL ter SPVCP MOL, kakor tudi z drugimi službami MOL (npr. Inšpektorat MOL) ter pristojnimi državnimi organi (AVP idr.). 

Mestno redarstvo Ljubljana tako v okviru svojih pristojnosti in pooblastil aktivno sodeluje v več  nacionalnih preventivnih akcijah, ki jih organizira in koordinira AVP:

 • nacionalna preventivna akcija »Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo« s sloganom »Vozimo pametno«,
 • nacionalna preventivna akcija »Pešec, bodi preVIDEN«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnostni pas«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnost motoristov«,
 • nacionalna preventivna akcija »Hitrost«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnost kolesarjev«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varno poletje«,
 • nacionalna preventivna akcija »Začetek šolskega leta«.

Sodelujemo pa tudi v drugih preventivnih akcija, ki jih izvajamo skupaj z Inšpektoratom MOL in drugimi službami MOL, PU Ljubljana ter drugimi državnimi institucijami, kot so npr.:

 • preventivna akcija »Moped«,
 • preventivni nadzor in »osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov« glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih (vodenje psov na povodcih, ščuvanje psov zoper druge osebe ali živali, pobiranje pasjih iztrebkov),
 • nadzor ugotavljanja upravičenosti uporabe parkirnih mest, rezerviranih za osebe z oviranostmi,
 • nadzor nepravilnega parkiranja na avtobusnih postajališčih,
 • vsesplošna akcija »Evropski teden mobilnosti«,
 • preventivna akcija z namenom ozaveščanja glede nevarnosti uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev »Bodi zvezda, ne meči petard« idr.

Prav tako se odzovemo na povabila in sodelujemo na različnih dogodkih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, šole, vrtci in različna društva, kot npr. prometni dan na osnovnih šolah in vrtcih, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, dnevi četrtnih skupnosti, dnevi odprtih vrat gasilskih društev idr.