Kaj je EPK?

Največji projekt Evropske Unije na področju kulture

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Njeni začetki segajo v leto 1985, ko so na pobudo takratne grške ministrice za kulturo Meline Mercouri evropski ministri za kulturo sprejeli resolucijo o letni organizaciji »evropskega mesta kulture«. Leta 1999 je bila sprejeta odločitev o preimenovanju pobude v »evropsko prestolnico kulture«. Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani.

Od leta 1985 do danes je naziv EPK nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. V tem času je program EPK doživel nekaj bistvenih sprememb, tako imena kot izbirnega postopka in samega koncepta. Leta 2013 je uveden dvostopenjski nacionalni natečaj in postopek spremljanja za naziv, hkrati pa je poudarjena vloga mednarodnih izvedencev pri odločanju o izboru. V programskem smislu so mesta gostitelji na začetku organizirala dogodek EPK praviloma kot celoletne festivale umetniških dogodkov. Glasgow (EPK 1990) je bil svojevrstna prelomnica, saj je kot prvo mesto izkoristil naziv EPK ne le za organizacijo velikih umetniških dogodkov, temveč tudi kot podlago za obsežno urbano transformacijo. Od takrat so številna mesta gostitelji skušala izkoristiti naziv EPK kot sredstvo urbane regeneracije, zlasti za obnovo degradiranih mestnih območij. Kot primer dobre prakse velja omeniti Liverpool (EPK 2008), ki je temeljito obnovil pristaniške stavbe in skladišča (Albert Dock). Pozitivni dolgoročni učinki naziva EPK se ne kažejo zgolj v novi in obnovljeni infrastrukturi, temveč predvsem v trajnem izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev mesta in okoliških območij. Kot so pokazali izsledki raziskave liverpoolske univerze iz leta 2010, je 85% prebivalcev Liverpoola izrazilo stališče, da je njihovo mesto prav zaradi naziva EPK 2008 postalo boljši kraj za življenje kot prej.

Postopek izbora mesta za naziv Evropska prestolnica kulture 2025

Ministrstvo za kulturo RS je 22. februarja 2019 objavilo razpis za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji. Mesta kandidati lahko oddajo svoje prijave do 31. 12. 2019. Ministrstvo je pristojno za organizacijo in upravljanje razpisa, medtem ko je mednarodni strokovni svet pristojen za izpeljavo izbirnega postopka. Ministrstvo bo imenovalo dva člana tega sveta. Katera slovenska mesta bodo prišla v ožji izbor, bo znano predvidoma do konca februarja 2020, dokončna odločitev Evropske unije o tem, katero slovensko mesto se bo leta 2025 ponašalo z nazivom evropske prestolnice kulture, pa bo objavljena najpozneje do konca leta 2020.

V prilogi k Sklepu št. 445/2014/EU je določen kronološki vrstni red držav, ki imajo pravico gostiti dogodek EPK od leta 2020 do leta 2033. Slovensko mesto, ki ga bo izbral svet neodvisnih mednarodnih izvedencev, si bo naziv EPK 2025 delilo z enim nemškim mestom. Doslej je osem nemških mest najavilo svoje kandidature: Magdeburg, Nürnberg, Dresden, Chemnitz, Hildesheim,  Hannover, Gera in Zittau.