Predlog programske ideje - EPK2025

Odprto povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025

Umetnice in umetniki, organizacije, posameznice ter posamezniki, vabljeni, da sooblikujete pomemben del programa Ljubljane Evropske prestolnice kulture 2025 (v nadaljevanju LJEPK 2025)!
Mestna občina Ljubljana bo skupaj s petindvajsetimi občinami Ljubljanske urbane regije kandidirala za naziv Evropske prestolnice kulture 2025. Program LJEPK 2025 nastaja ob vključevanju in sodelovanju širokega kroga strokovnjakov z različnih področij, od kulture in umetnosti, do šolstva, znanosti, okolja, turizma, sociale, zdravja, gospodarstva in športa. Obdobje EPK se nanaša na leta 2021-2026, pri čemer se posebej zasleduje trajne učinke projekta.

 

I. Podatki o predlagatelju
II. Tematsko področje
Katera področja tematizira programska ideja, ki jo predlagate:
Vaš predlog
III. Naziv predloga
IV. Predstavitev predloga

Programska ideja je predlog, ki se nanaša na določeno temo, za katero menite, da jo je smiselno obravnavati v okviru kulturnega programa LJ EPK 2025. Predlog programske ideje je lahko tudi v obliki nekega problema ali vprašanja, ki ga je, po vašem mnenju, smiselno tematizirati zaradi njegove aktualnosti za Ljubljano in/ali Ljubljansko urbano regijo, kakor tudi za druga evropska mesta in regije.

Kje bo programska ideja izvedena (ustrezno označite in navedite lokacijo, ki jo imate v mislih):
Smiselno dopolnite glede na izbire v prejšnjem izbirnem polju
V. Opišite, če želite, kako je vaš predlog za programsko idejo vsebinsko usklajen z naslednjimi merili (ni obvezno!):

Ljubljanska urbana regija obsega naslednje občine: Mestna občina Ljubljana, Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Občina Logatec, Občina Log – Dragomer, Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika