Umetniški programi

Številni kulturni programi

Mestna občina Ljubljana sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte na naslednjih umetnostnih področjih:

  • uprizoritvene umetnosti (gledališče in ples),
  • glasbene umetnosti,
  • vizualne umetnosti,
  • intermedijske umetnosti,
  • literarni festival.

Poleg produkcije in postprodukcije javnih kulturnih programov na zgoraj navedenih področjih se iz proračuna MOL sofinancirajo tudi projekti (programske enote), ki sodijo v sklop mednarodnega sodelovanja in kulturno-umetnostne vzgoje. Prav tako se sofinancirajo podporni kulturni programi nevladnih kulturnih organizacij, ki delujejo pretežno kot informacijska podpora na enem izmed naslednjih področij: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti in intermedijske umetnosti.

Iz proračuna MOL se sofinancirajo posamični kulturni projekti še na naslednjih kulturnih področjih:

  • kulturno-umetnostna vzgoja, ki zajema pripravo in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 19. leta) na vseh področjih kulture;
  • knjiga in mesto, ki zajema podporo kakovostnim projektom promoviranja knjige in branja s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu;
  • Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika v slehernem življenjskem obdobju, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega in raznovrstnega izvirnega leposlovja za otroke;
  • mladike - prvi projekti, ki zajemajo prve samostojne projekte avtorjev, ki so namenjeni širši javnosti.