Župančičeve nagrade

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Župančičeve nagrade namenjamo ustvarjalcem iz Ljubljane za življenjsko delo in za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let. Poleg umetniške skulpture in listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi prejmejo nagrajenke in nagrajenci tudi denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji.

Nagrade podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesnosti v mesecu juniju, v spomin na pesnika Otona Župančiča. Merila za nagrajevanje vrhunske ustvarjalnosti določa Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana ( Uradni list RS, št. 116/2008), po katerem se vsako leto podelijo največ štiri nagrade. Župančičeve nagrade so bile prvič podeljene leta 1965.