LGBT prijazno

LGBT osebe v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana se s svojimi aktivnostmi posveča različnim ranljivim skupinam, med njimi tudi LGBT-osebam. LGBT je okrajšava, s katero označujemo lezbično, gejevsko, biseksualno in transspolno skupnost. Zavedamo se, da je kratica izključujoča do manj pripoznanih spolnih usmerjenosti, spolnih identitet in izrazov, a jo uporabljamo, ker je najbolj razširjena ter najbolj razumljiva večini.

Skozi leta skupnega delovanja smo z različnimi LGBT-organizacijami vzpostavili partnerstvo, ki se kaže skozi številne uspešno izvedene in razvijajoče se projekte, ki segajo od skupin za samopomoč, zdravstvene preventive, športnih aktivnosti ter kulturnih dosežkov do izobraževalnih in informativnih programov ter skozi aktivno vključenost LGBT organizacij pri oblikovanju Strategije razvoja socialne politike v Mestni občini Ljubljana. Hkrati pa se aktivno vključujemo v osveščevalne aktivnosti.

Aktivnosti na LGBT področju so tako spoznane kot primer dobre prakse tudi v tujini. Še posebej pa nas veseli, da je bilo naše delo nagrajeno z evropskim priznanjem za najboljše prakse v javnem sektorju (EPSA 2015), kjer so ocenjevalci med drugim zapisali, da Ljubljana s svojimi aktivnostmi kaže pot, kako začeti in nadaljevati delo za izboljšanje življenja LGBT-oseb.