Mreža mavričnih mest

Ljubljana v Mreži mavričnih mest

Mestna občina Ljubljana že vrsto let podpira LGBT-skupnost in aktivnosti na tem področju so bile že večkrat opažene kot primer dobre prakse.

Mestna občina Ljubljana je bila leta 2014 sprejeta v mrežo mavričnih mest. Gre za neformalno mrežo, v katero so vključena mesta, ki izvajajo LGBT politiko. Člani so na primer tudi Amsterdam, Berlin, Bruselj in Dunaj.

Cilj mreže je predvsem izmenjava dobrih praks in izkušenj na LGBT področju. V ta namen deluje spletni forum mreže, enkrat letno pa se predstavniki in predstavnice mavričnih mest srečajo v enem od mest članic. V letu 2016 je bilo srečanje v Amsterdamu, letos pa bo srečanje gostila Ljubljana.