Ljubljana je šport

Bodimo aktivni, zdravi in zadovoljni

Šport pomembno bogati življenje posameznika in predstavlja eno ključnih prvin kakovostnega življenja.

S svojimi pozitivnimi učinki in vzorniki motivira, vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje pozitivne samopodobe. 

V Ljubljani spodbujamo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v naravi in v športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih, zgrajenih v javno zasebnem partnerstvu. Izvajalcem letnega programa športa vsako leto omogočamo brezplačno uporabo športnih objektov. 

Za najvišje dosežke na področju športa podeljujemo nagrado Marjana Rožanca, ki jo lahko prejmejo športni delavci, športniki, športni pedagogi in športni novinarji za izjemne športne dosežke v preteklem letu ali za uspešno delo v daljšem časovnem obdobju.

Športne objekte v Mestni občini Ljubljana upravlja Javni zavod Šport Ljubljana, ki s svojim delovanjem pomembno prispeva k uresničevanju strategije športa v MOL in zagotavlja pogoje za izvedbo letnega programa športa več kot 200 športnim društvom.