Letni program športa

Uresničevanje javnega interesa na področju športa

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen julija 2008 in skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa, med drugim s sofinanciranjem programov športa, športne infrastrukture in javnih zavodov, s koordinacijo programov športa za otroke in mladino ter z zagotavljanjem kakovostne javne mreže športnih objektov.

Z izvajanjem strategije razvoja športa v Ljubljani, sprejete v letu 2008, smo bistveno izboljšali pogoje za šport in rekreacijo naših meščanov, tako finančno kot infrastrukturno. V desetih letih smo za šport iz proračuna Mestne občine Ljubljana namenili 256 milijonov evrov, od tega za programe športa, ki jih izvajajo pretežno športna društva, 86 milijonov evrov, kar v povprečju znaša 8,5 milijona evrov na leto.

V novi strategiji razvoja športa v Mestni občini Ljubljana bomo še bolj vključevali lokalne skupnosti in podrobneje opredelili položaj mladih v športni lokalni politiki.