Letni program športa

Razvoj športa je v veliki meri odvisen od dostopnosti športa ter od izvajanja kakovostnih športnih programov

Športna aktivnost je eden ključnih dejavnikov telesnega in duševnega razvoja mladih. Posameznika, ki je v mladosti redno udeležen v športnih aktivnostih, ta vzorec običajno spremlja skozi vse življenje. Razvoj vrhunskega in rekreativnega športa je v veliki meri odvisen od dostopnosti  športa otrokom in mladim ter od izvajanja kakovostnih športnih programov. 

MOL se ponaša z bogato in raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine. Športno infrastrukturo v Ljubljani sestavljajo športni objekti, s katerimi upravlja Javni zavod Šport Ljubljana, športne površine, s katerimi upravljajo različna športna društva, telovadnice in igrišča v upravljanju osnovnih šol ter komercialna ponudba drugih izvajalcev. 

Lokalna skupnost ima pri tem zelo pomembno vlogo, položaj mladih v športni lokalni politiki pa bo podrobneje opredelila tudi prihodnja Strategija na področju športa v MOL.