Tekmovalni šport

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Glavno vodilo programa je upoštevanje načel trajnostnega razvoja. Le ta se izraža na način postopnega in kontroliranega povečevanja obremenjenosti otrok in mladine v programih vadbe in tekmovanj. Trajnostni vidik do ljudi se v športnih programih mora odražati na način, da mladi športniki niso podvrženi zgodnji specializaciji, ki nemalokrat povzroči prezgodnje prenehanje ukvarjanja otrok in mladih s športom. Programi morajo biti zasnovani tako, da bodo otrokom in mladini ustvarjali željo po športni aktivnosti skozi celotno obdobje odraščanja ter nadaljevanje do pozne starosti.

Kakovostni in vrhunski šport odraslih

Programi kakovostnega športa zagotavljajo trajnostni vidik športa tako, da mladim, po dopolnjenem 18 letu, omogočajo prehod v člansko kategorijo in jim s tem omogočijo, da ostanejo v kakovostnem športu. Programi vrhunskega športa, kot najvišja stopnja, morajo omogočati pogoje vsem tistim športnikom in ekipam, ki kažejo potencial za doseganje vrhunskih rezultatov in osvajanje odličij na največjih mednarodnih tekmovanjih in prireditvah. 

Športna tekmovanja in prireditve za vse

Na področju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Ljubljani. Pri pripravi in izvajanju velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev je pomemben vidik upoštevanje načel trajnostnega razvoja, zato se le te morajo izvajati skladno s Priročnikom za organizacijo trajnostnih dogodkov.