Ljubljana, pametno mesto

Mesto z visoko kakovostjo življenja

Najpametnejše mesto je tisto, ki je z mislijo na okolje in prihodnje generacije prijazno do svojih meščank in meščanov ter omogoča visoko kakovost njihovega življenja.

V Ljubljani smo na tej poti uspešni z mnogimi pametnimi rešitvami na vseh področjih delovanja. Dobre prakse spoznavamo tudi v drugih mestih in jih prilagajamo potrebam in zmožnostim našega mesta.  

Novosti razvijamo, testiramo in uvajamo v sodelovanju s strokovnjaki v javnih institucijah in zasebnem sektorju, z nevladnimi organizacijami in mnogimi drugimi deležniškimi skupinami ter seveda z meščankami in meščani.

Področji delitvenega in krožnega gospodarstva krepimo z novimi poslovnimi modeli, elektromobilnost dobiva izjemen zagon, digitalizacija postaja nuja.

S pomočjo sodobne informacijske komunikacijske tehnologije omogočamo uporabnicam in uporabnikom lažjo in hitrejšo pot do številnih mestnih storitev, kar bomo z aktivnim prilagajanjem na izjemno hitre spremembe počeli tudi v prihodnje.

 

Ljubljana med najboljšimi

Raziskava »Pametna mesta, razvrstitev evropskih srednje velikih mest«, ki jo je leta 2014 izvedel Center regionalne znanosti v okviru Tehnične fakultete Univerze na Dunaju, je Ljubljano med 77 primerjanimi srednje velikimi mesti od 100.000 do 500.000 prebivalcev uvrstila na 15. mesto.