Spletne in mobilne rešitve

Razvijamo digitalne rešitve in storitve

 • Spletno mesto www.ljubljana.si, v celoti prilagojeno osebam z oviranostmi.
 • Spletni platformi PROMinfo in URBinfo.
 • Aplikacija za izbor izvajalcev Letnega programa športa.
 • Aplikacija spremljanje meritev izpustov iz enote TE-TOL(m.te-tol.si).
 • Povezava za spremljanje kakovosti zraka v Ljubljani.
 • Aplikacija za sledenje reševalnim skupinam in osebju na terenu ter neposredno poročanje s terena v poveljniški štab (6inACTION).
 • Aplikacija za oddajanje pobud in komentarjev mestu (Pobude meščanov).
 • Spletna povezava za dodajanje pobud na gradiva za seje Mestnega sveta.
 • Aplikacija za vodenje prekrškov (interno za Mestno redarstvo).
 • Povezava za nakup vodenih ogledov mesta in izletov prek Turizma Ljubljana.
 • Aplikaciji Tap Water Ljubljana in Od kod priteče voda?.
 • Mobilni vodič po Žalah (ARTOUR).
 • Aplikaciji Moji odpadki in Kabiné Šerinjon.
 • Spletne povezave »A do B: Ljubljana«, Gremo na pot, Varna pot v šolo in»Načrtovanje potovanj z LPP busi« – Google Transit.
 • Aplikacija za vodenja po javnih kulturnih zavodih (NEXTO).
 • Spletno orodje za urejanje baze podatkov o kadrih in opremi javnih služb in podjetij (RAKI).
 • Spletna platforma Zelene nabavne verige.
 • Spletni videokonferenčni prenos sej Mestnega sveta.
 • GIS Snaga, geografski informacijski sistem.
 • BI Snaga, poslovno inteligenčni sistem.
 • Informacijska rešitev za centralizirano nabavo blaga, storitev in gradenj.
 • Informacijska rešitev SAP v Javnem holdingu Ljubljana.
 • Spletna podstran Trenutek v Ljubljani.