Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Ekonomsko-poslovna cona Zalog

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Vrednost: 4.320.860 €

  Vrednost je brez DDV.

  Na območju Zaloga bomo uredili Ekonomsko poslovno cono Zalog, ki se bo prometno navezala na novo povezovalno Industrijsko cesto od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2.200 m. Izvajalec Industrijske ceste je Trgograd d.o.o.

  Ekonomsko poslovno cono bomo poleg izgradnje prometnih površin opremili z gospodarsko javno infrastrukturo (odvodnjavanjem ceste, vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem za komunalno odpadno vodo, plinovodom, elektroenergetskim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem in cestno razsvetljavo) za gradnjo upravnih, poslovnih, industrijskih, skladiščnih, trgovskih, gostinskih, športnih, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih stavb ter spremljajočih objektov in ureditev, ki bodo prvenstveno namenjena spodbujanju podjetniškega okolja mikro, malih in srednje velikih podjetij.

  V MOL želimo kot lastnik zemljišč v tej Ekonomsko poslovni coni zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila okoli 200 novih delovnih mest. 

  Operacija »Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« sodi v Prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo-poslovna infrastruktura, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Celotna investicija bo predvidoma znašala 5.271.449,31 EUR brez DDV. Od tega delež sofinanciranja znaša 3.440.767,81 EUR brez DDV, kar predstavlja 83,72 % delež, 30 % bo sofinancirala RS, 70 % pa EU iz ESRR.

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija: https://www.eu-skladi.si/.

 • Gradnja Industrijske ceste

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 2.775.725 €

  Na območju Zaloga urejamo Ekonomsko poslovno cono Zalog, ki se bo prometno navezala na novo povezovalno Industrijsko cesto od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2.200 m.
  Izvajalec del je Trgograd d.o.o.

  April 2022: poteka asfaltiranje in barvanje cestišča.