Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Ekonomsko-poslovna cona Zalog

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Na območju Zaloga smo začeli z urejanjem Ekonomsko poslovne cone Zalog, v kateri bomo zgradili prometne površine z gospodarsko javno infrastrukturo ter jih navezali na Industrijsko cesto.

  Območje bomo opremili z vso potrebno infrastrukturo za gradnjo poslovnih stavb, ki bodo namenjene spodbujanju podjetniškega okolja malih in srednje velikih podjetij. Uredili bomo odvodnjavanje ceste, vodovodno in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, plinovod, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje ter cestno razsvetljavo. Zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja bomo zagotovili polno izkoriščenost potencialov v gospodarski coni in s tem prispevali k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bomo zagotovili dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih.

  Ureditev EPC Zalog je del operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, ki sodi v Prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo-poslovna infrastruktura, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Dela, ki bodo potekala predvidoma do konca junija 2023, bo izvajalo podjetje Trgograd d.o.o. Celotna investicija operacije bo znašala okoli 5 milijonov EUR brez DDV (od tega vrednost del v okviru izgradnje Industrijske ceste znaša 3,1 milijona EUR brez DDV), pri čemer delež sofinanciranja znaša 3.440.767,81 EUR brez DDV.

  Logo EU sklad za regionalni razvoj in logo Ministrstva za gospodarski razvoj

  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija: https://www.eu-skladi.si/.

 • Gradimo Industrijsko cesto

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Na območju Zaloga, kjer urejamo Ekonomsko poslovno cono Zalog, gradimo Industrijsko cesto, ki bo povezala območje od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2.200 m. Namen izgradnje nove ceste je vodenje tovornega in osebnega prometa, ki ga tvori industrijsko območje Zaloga in Polja tako, da se prometno razbremeni stanovanjske predele.

  Sredi julija 2022 smo končali gradbena dela na odseku od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste do Hladilniške poti. Uredili smo cesto s tremi krožišči in dvopasovnim voziščem ter rekreativno pot na zahodni strani, ki je namenjena pešcem in kolesarjem. Končno postajališče avtobusov mestnega potniškega prometa smo prestavili ob južno krožišče s Hladilniško potjo. Zasadili smo tudi okoli 50 novih dreves. Sočasno z izvedbo ceste smo zgradili tudi gospodarsko javno infrastrukturo, ki obsega ureditev vodovoda, električnih instalacij, telekomunikacij, kanalizacije za meteorno odvodnjo, javne razsvetljave in plinovoda.

  V letu 2023 bomo nadaljevali gradnjo ceste v smeri proti Zaloški cesti. S tem bomo omogočili navezavo EPC Zalog na avtocestno omrežje.

  Načrt ureditve je izvedlo podjetje LUZ, d.d., gradbena dela pa družba Trgograd d.o.o.