Letališka cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Uredili smo nove površine za pešce in kolesarje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Izvedli smo drugo fazo prenove Letališke ceste, kjer smo uredili nove kolesarske in pešpoti na mestih, ki niso bili urejeni že v okviru prejšnjih faz. Ureditev je projektiral Krajinaris d.o.o., dela je izvedlo podjetje KPL d.o.o. Vrednost del za drugo fazo znaša skoraj 1,1 milijona EUR brez DDV. Projekt obnove Letališke ceste (1. in 2. del) je sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, in sicer v višini dobra 1,7 milijona EUR.

 • Letališko med Bratislavsko in OMV urejujemo v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 6.465.835 €

  Navedena je vrednost projekta po pogodbi. DDV je vključen.

  Letališka cesta je bila pred prenovo dvopasovnica z neurejenim parkiranjem, po celoviti prenovi pa bo štiripasovnica (2 pasova v obe smeri) z novo urejenim drevoredom, s prenovljenimi kolesarskimi stezami, pločniki in novo javno razsvetljavo. Na večjih križiščih in priključkih bomo uredili štiri nova turbo-krožišča. Uredili bomo tudi nekaj vzdolžnih parkirnih mest, po končani rekonstrukciji Letališke pa bomo med Bratislavsko in Leskoškovo vzpostavili še poševno parkirišče.

 • Letališko med Emporiumom in Kajuhovo smo preuredili v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 1.150.000 €

  Letališko med Emporiumom in Kajuhovo smo razširili v štiripasovnico, vmesno križišče pri Harvey Normanu pa smo preuredili v krožišče.

 • Letališko med Bratislavsko in Emporiumom smo uredili v štiripasovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Projekt obsega prenovo odseka Letališke ceste med Bratislavsko cesto in Emporiumom. Gre za primer načrtovanja varne, prijetne in trajnostne prometnice, prijazne uporabnikom.
  Z odprtjem prenovljenega odseka ceste je končana gradnja prvega dela sodobne štiripasovne Letališke ceste z urejenimi kolesarskimi stezami, peš potmi, javno razsvetljavo, drevoredom z 68 mladimi medonosnimi javorji in dvema novima krožiščema med Bratislavsko cesto in Emporiumom.
  Prenovo in posodobitev ceste je narekoval hiter gospodarski razvoj na jugovzhodnem delu Ljubljane, tako logistike v povezavi z mestno obvoznico kot tudi BTC Cityja v povezavi z mestnim središčem.

 • Zgradili smo krožišče Bratislavska - Letališka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 588.709 €

  Projekt obsega izgradnjo krožišča.