Leskoškova cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Razširili smo Leskoškovo cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2023

  Razširili smo odsek Leskoškove ceste od Letališke ceste do priključka na hitro cesto in odsek Leskoškove ceste od priključka na hitro cesto proti zahodu proti Bratislavski cesti v skupni dolžini približno 400 metrov. Dvopasovno cesto smo razširili v štiripasovnico s krožiščem pri uvozu v vojašnico Edvarda Peperka. Uredili smo novo kanalizacijo padavinskih vod, cestno razsvetljavo in ostale vode, ki že potekajo znotraj cestnega koridorja. Uredili bomo tudi površine za pešce in kolesarje ter zelenice.

  Prometna študija, ki je bila izdelana leta 2017, kjer so bili opredeljeni vsi ukrepi po sporazumu med MzI, DARS, MOL in BTC iz leta 2018, je poleg drugih projektov na območju (rekonstrukcijo priključka Letališke ceste, preureditve Letališke ceste v štiripasovnico, rekonstrukcijo priključka Šmartinske ceste) predvidela ureditev novega polnega priključka na območju Lekoškove ceste in njegovo povezavo z Letališko cesto po štiripasovni Lekoškovi cesti. S tem smo zagotovili kakovostne prometne povezave za celotno območje med železnico, severno obvoznico in vzhodno obvoznico na ljubljanski avtocestni obroč.
  S temi projekti, ki jih je narekoval hiter gospodarski razvoj na severovzhodnem delu Ljubljane, tako logistike v povezavi z mestno obvoznico kot tudi blagovno-trgovskega območja v povezavi z mestnim središčem, smo izboljšali mobilnost na območju. S posodobitvami cestne infrastrukture in javnega prostora zagotavljamo še bolj varne, urejene in udobne površine za vse udeležence v prometu. Pri tem lahko na tem območju izpostavimo že izvedeno celovito prenovo Letališke ceste, kjer smo posebno pozornost posvetili kakovostnim ureditvam za pešce in kolesarje ter ozelenitvi (skupno je ob cesti zasajenih več kot 650 dreves).