OŠ Miška Kranjca

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Projekt vključuje

 • Šola je dobila nov prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2022

  Na šoli smo ob obstoječem objektu dozidali prizidek z učilnicami, razširili avlo ter uredili vhod. Za prizidek smo pridobili pravnomočno uporabno dovoljenje in od 28. marca 2022 v novih prostorih že poteka pouk. 

 • Gibalno oviranim smo prilagodili dostop in sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 23.300 €

  Sanitarije smo prilagodili za gibalno ovirane in uredili klančino za dostop. Opravili smo še nekatera druga dela.

 • Obnovili smo kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 46.455 €

  Obnovili smo kuhinjo.

 • Uredili smo začasni učilnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 42.594 €

  Zaradi povečanega vpisa smo uredili novi začasni učilnici in dokupili novo opremo.

 • Obnova centralne kuhinje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 706.419 €

  Projekt obsega celovito obnovo centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditev prezračevanja, delilnega pulta in vseh inštalacij, statično izboljšavo.

 • Uredili smo začasno učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 17.166 €

  Znotraj jedilnice smo uredili začasno učilnico ter dobavili opremo zaradi povečanega vpisa.

 • Uredili smo učilnico za tehniko in izvedli različna sanacijska dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 73.929 €

  Projekt obsega adaptacijo učilnice za tehniko za vpis 3. oddelka 1. razreda ter dobavo opreme zaradi povečanega vpisa. To leto smo sanirali tudi tlake, meteorno kanalizacijo in tribune pred glavnim vhodom ter izvedli intervencijo na ceveh.

 • Večnamenski prostor smo uredili v učilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 11.943 €

  Večnamenski prostor smo uredili v učilnico, na strehi telovadnice pa smo uredili strelovodne instalacije.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 13.641 €

  Projekt obsega zamenjavo opreme v jedilnici in delno v učilnicah.

 • Zavarovanje steklenih površin

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.120 €

  Projekt obsega zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja in oken v nadstropju.

 • Pitnik, klopi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 9.786 €

  Projekt obsega ureditev pitnika in namestitev klopi na igrišču, nadzor.

 • Varnostna razsvetljava (izvedba), ograja, umivalni prostori, kotlarna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 91.450 €

  Projekt obsega ureditev varnostne razsvetljave po celotnem objektu, postavitev ograje, obnovo umivalnih prostorov po učilnicah, ureditev stropa v kotlarni in ureditev detekcije plina v kotlarni.

 • Streha, sanitarije, garderobe, hodnik, varnostna razsvetljava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 382.459 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave azbestne strehe, obnovo sanitarij pred telovadnico, delno zamenjavo opreme garderob v zaklonišču, obnovo hodnika v pritličju z zamenjavo garderob za razredno stopnjo in projekt varnostne razsvetljave.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 155.214 €

  Projekt obsega interventno obnovo dekliških in fantovskih sanitarij.