PH Kozolec II

izvedeno

Zaključek projekta: 2017

Projekt vključuje

  • Zgradili smo parkirno hišo Kozolec II

    izvedeno

    Leto zaključka: 2017

    Vrednost: 3.208.221 €

    Mirujoči promet v območju parkirne hiše smo prestavili v podzemne prostore. Namestili smo električne polnilce za vozila na električni pogon, na površju pa smo uredili javno površino in javno razsvetljavo. Zgradili smo 249 parkirnih mest.