Zgradili smo povezovalni vodovod vodohran Volavlje - Janče

izvedeno

Vrednost projekta: 631.342 €

Vrednost vključuje DDV

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče, ki smo jo izvajali od septembra 2020, smo zagotovili zanesljivo oskrbo naselij Janče, Gabrje in Tuji Grm s kakovostno pitno vodo. Gre za razširitev vodovodnega sistema Trebeljevo, ki se oskrbuje s kakovostno pitno vodo iz vrtine Trebeljevo.

Zgradili smo povezovalni vodovod vodohran (VH) Volavlje - VH Janče v dolžini več kot 2,5 kilometra, obnovili vodohran Volavlje, vodohran Janče, obnovili del vodovoda VH Janče – VH Gabrje v skupni trasi z vodovodom Volavlje - Janče in obnovili del ceste Volavlje - Tuji Grm.

Skupni znesek gradbenih del, ki sta jih izvedli podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova -Gradbenik d.o.o., znaša 631.341,57 EUR (z DDV). Projekt je delno sofinanciran iz sklada EKSRP, ukrep CLLD v vrednosti 147.000 EUR (RS – razvoj podeželja 29.400,00 EUR in EU – razvoj podeželja 117.600,00 EUR).