Zadrževalnik Brdnikova, ureditev Brdnikove ceste, Poti Roberta Blinca in Poti za Brdom

v teku

Vrednost projekta: 7.560.000 €

Vrednost je z DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Projekt vključuje izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Glinščici na območju Brdnikove ceste, Poti Roberta Blinca in Poti za Brdom, v okviru katerih urejamo suhi zadrževalnik Brdnikova. Z njim bomo zagotovili kontrolirano zadrževanje in razlivanje visokih voda Glinščice gorvodno od Poti Roberta Blinca. Tako bomo izboljšali poplavno varnost območja pozidave Rožne doline in dela Viča.

Oglejte si, kako deluje zadrževalnik:

 

 

Projekt vključuje

 • Tretja faza

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 1.200.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Nasuli in dvignili bomo desni breg Glinščice dolvodno od Poti Roberta Blinca. Zamenjali bomo brvi čez Glinščico na Jamnikarjevi ter Bizjakovi ulici in izvedli še nekaj manjših z OPPN načrtovanih ukrepov, ki pa so bolj lokalnega značaja, med njimi ureditev manjšega zadrževalnika ob Tehnološkem parku. Prav tako bomo skladno z zahtevami OPPN vzpostavili tudi nadomestni habitat v območju Zadrževalnika Brdnikov.

 • Prva faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 3.100.000 €

  Vrednost je z DDV.

  V prvi fazi smo preuredili Pot Roberta Blinca, most preko Glinščice z novim priključkom na cestno povezavo od avtocestnega priključka Brdo do Tehnološkega parka in Brdnikovo cesto. Izvedli smo nadvišanje obstoječe ceste z mostno konstrukcijo preko Glinščice, s čimer je izvedena pregrada, ki preprečuje razlivanje poplavnih voda dolvodno od Brdnikove proti Rožni dolini. V okviru tega ukrepa sta urejena tudi prometna pretočnost na tem območju in pripadajoča komunalna infrastruktura na Brdnikovi cesti proti Cesti na Brdo.

  Izvaja se še zapornični objekt na Glinščici, ki bo v primeru prevelikega pretoka Glinščice preprečeval vdor visokih voda po Glinščici proti Rožni dolini in Viču.

 • Druga faza

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 3.260.000 €

  Vrednost je z DDV.

  V drugi fazi gradimo nasip, dvigujemo desni breg zadrževalnika ter urejujemo razlivne površine – vse gorvodno od Poti Roberta Blinca. Istočasno se ureja Pot za Brdom od priključka na Pot Roberta Blinca proti AC priključku Brdo z kolesarskimi stezami in novim pločnikom.